praleisti navigaciją

Tai mano pirmoji 2016-2017 mokslo metų skiltis. Šie metai jau buvo labai įtempti, o juk dar tik pirmoji spalio mėnesio dalis.

Vienas iš mano šių metų prioritetų - bent kartą aplankyti kiekvieną rajono klasę. Šį tikslą įgyvendinau pirmaisiais savo darbo rajone metais (2013-2014 m.) ir manau, kad tai buvo labai naudinga. Vis dėlto tai labai sunku padaryti, atsižvelgiant į kintančius kintamuosius - besikeičiančius tvarkaraščius, ligas, pasiruošimo laiką, pakaitinį klasių tvarkaraštį ir pan. Nepaisant to, tai yra tinkamas tikslas. Nuostabu bendrauti su darbščiais mokytojais ir mokiniais. Mano vizitai taip pat leidžia man suprasti, kokią paramą ir lyderystę turiu teikti, kad rajone būtų toliau skatinamas mokymas ir mokymasis. Man nuoširdžiai patinka vėl lankytis klasėse visame rajone.

Prasideda penktieji mano mokslo metai Provo miesto mokykloje. Per tuos metus, kai čia dirbu, rajono raštinėje įvyko nemažai pokyčių ir pakeitimų. Buvo įsteigta keletas naujų pareigybių, o kai kurios kitos buvo panaikintos. Galbūt kai kuriems bendruomenės nariams gali kilti klausimas, kokioje padėtyje esame dėl didesnių ar mažesnių administracinių išlaidų, palyginti su tais laikais, kai atvykau.

Pastaraisiais mėnesiais paprašiau vyresniosios administracijos atlikti vidinę darbuotojų skaičiaus ir išlaidų rajono biure peržiūrą, palyginti su 2012-2013 mokslo metais. Šiai informacijai rinkti vadovavo rajono Verslo ir Žmogiškųjų išteklių skyriai, papildomai prisidėjo įvairių skyrių vadovai. Tuo metu Provo miesto mokyklų apygardoje mokėsi 13 800 mokinių, įskaitant apie 500 mokinių e. mokykloje. 2015-2016 m. m. rajone mokėsi daugiau nei 15 000 mokinių, neskaitant e. mokyklos, kurioje mokėsi dar apie 3 200 mokinių, ir iš viso rajone mokėsi daugiau nei 18 000 mokinių. Nepaisant tokio spartaus mokinių skaičiaus augimo, pavyko pasiekti nemažą efektyvumą:

  • Net ir priėmus naują vidurinio ugdymo vykdomąjį direktorių (naujas 2016-2017 m. m.) ir šiek tiek išplėtus komunikacijos biurą, 2016-2017 m. m. apygardos biuro administracinių pareigybių skaičius sumažėjo 2 pareigybėmis, palyginti su 2012-2013 m. m.
  • Visiems rajono biurų darbuotojams atlyginimai buvo padidinti tiek pat procentų, kiek ir mokytojams bei kitiems rajono darbuotojams. Neskaičiuojant pakėlimų, kurie rajone yra veiklos sąnaudos, bendros rajono biurų darbo užmokesčio sąnaudos 2012-2013 m. grynąja verte mažiau nei $150 000 viršijo rajono biurų darbo užmokestį. Paprastai didesnis mokinių skaičius prilygsta poreikiui sukurti daugiau pagalbinių pareigybių rajono lygmeniu kartu su papildomais mokytojų etatais. Atsižvelgiant į tai, kad daugelis rajonų greičiausiai būtų padidinę rajono biurų etatus ir išlaidas proporcingai tokiam dideliam mokinių skaičiaus pokyčiui, manau, kad tai džiuginanti žinia.
  • Maždaug $150 000 grynųjų papildomų išlaidų daugiausia patiriama dėl trijų pagrindinių dalykų: papildomo vidurinio ugdymo etato, papildomos paramos Komunikacijos biurui (abu šie klausimai yra valdybos prioritetai) ir nevienodo darbo užmokesčio asmenims, dirbantiems tas pačias pareigas, išlyginimo.

Ir toliau atidžiai stebėsime savo išlaidas. Kadangi mokinių vis daugėja, o valstijos ir federalinės valdžios institucijos vis dažniau reikalauja laikytis reikalavimų, turime rasti tinkamą pusiausvyrą tarp taupaus rajono veiklos ir būtinos bei privalomos paramos mūsų mokiniams, darbuotojams ir mokykloms teikimo.

Neseniai mokykloms buvo skiriami įvertinimai pagal SAGE testo rezultatus - valstybinį vertinimą, kuriam keliami aukšti reikalavimai. Visos valstijos mokyklos ir apygardos nusivylė, kad pirminiai įvertinimai buvo sumažinti. Toks pat likimas ištiko ir Provo miesto mokyklų rajono mokyklas. Toliau pateiktoje lentelėje pavaizduoti įvertinimai, kuriuos tikėjomės gauti iš mūsų mokyklų, ir įvertinimai, kurie buvo suteikti pakėlus minimalią kartelę.

Numatomas įvertinimas Suteiktas įvertinimas
A 10 3
B 4 10
C 4 4
D 0 1
F 0 0

Šis procesas vargina rajono ir visos valstijos mokytojus, mokinius ir tėvus. Nesuprantu, kodėl kai kas stengiasi nuolat keisti taisykles, kad mokytojams ir mokykloms būtų vis sunkiau gauti pelnytą pripažinimą. Mes sunkiai dirbame, kad pasiektume bet kokį tikslą, kurį valstybė pakankamai ilgai laikys ramybėje.

Taip pat žemiau rasite 2015-2016 mokslo metais atliktų ACT testų rajono rezultatus. Šie duomenys taip pat teikia vilčių dėl augimo, palyginti su ankstesniais metais, ir augimo, palyginti su valstybiniais rezultatais. Toliau pateikta lentelė yra iš oficialios ACT ataskaitos, skelbiamos kiekvienų metų rugpjūčio mėn.

5 year act trend table

Mielai sutinku, kad visada yra kur tobulėti. Nors dauguma mūsų mokinių pasiekimų duomenų yra nukreipti teisinga linkme, esame pasiryžę savo mokiniams suteikti pačias geriausias sąlygas jų mokymosi pastangoms ir poreikiams. Sunkus darbas tęsiasi. Nuoširdžiai vertinu mūsų darbuotojų atsidavimą, nes jie vis geriau dirba rajono mokinių labui.

Ačiū už nuolatinę paramą ir susidomėjimą Provo miesto mokyklų rajonu.

Keith C. Rittel Superintendentas

Shauna Sprunger
  • Komunikacijos koordinatorius
  • Shauna Sprunger
lt_LTLietuvių kalba