praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: rugpjūčio 21, 2020

Patyčių prevencija ir nediskriminavimas

Patyčių prevencija

Švietimo taryba yra įsipareigojusi visiems mokiniams ir rajono darbuotojams užtikrinti saugią mokymosi ir darbo aplinką. Patyčios, kibernetinės patyčios, priekabiavimas, priekabiavimas, priekabiavimas ir kerštas už pranešimą apie tokius incidentus mažina mokinių gebėjimą siekti akademinių rezultatų ir mažina darbuotojų gebėjimą atlikti savo darbo pareigas. Be to, patyčios, kibernetinės patyčios, priekabiavimas, priekabiavimas, persekiojimas ir kerštas gali tiesiogiai paveikti mokinio ar darbuotojo sveikatą ir gerovę, prisidėti prie pernelyg didelio pamokų praleidinėjimo, fizinių ligų, psichinių ir emocinių kančių bei ilgalaikių socialinių ir psichologinių pasekmių. Valdyba paveda kuratoriui parengti procedūras, kuriomis siekiama sustabdyti ir užkirsti kelią patyčioms, elektroninėms patyčioms, priekabiavimui, persekiojimui ir kerštui. Prašome susipažinti su šiomis rajono taisyklėmis, procedūromis ir formomis:

Nediskriminavimas

Provo miesto mokyklų apygarda sąmoningai nediskriminuoja dėl rasės, odos spalvos, religijos, amžiaus, tautybės, seksualinės orientacijos, lyties išraiškos ar tapatybės; negalios ar bet kokios kitos įstatymų saugomos klasifikacijos, priimant į savo programas ir veiklas, suteikiant į jas galimybę patekti, gydant, įdarbinant ar dalyvaujant jose, taip pat suteikia lygias galimybes dalyvauti Amerikos skautų ir kitų paskirtų jaunimo grupių veikloje pagal federalinius ir valstijos įstatymus, įskaitant, bet neapsiribojant, Pilietinių teisių akto VI ir VII antraštines dalis, 1972 m. Švietimo pataisos IX antraštinę dalį, 1973 m. Reabilitacijos akto 504 skirsnį, 1990 m. Amerikos neįgaliųjų akto II antraštinę dalį ir Asmenų su negalia švietimo tobulinimo aktą. Prašome susipažinti su šiomis rajono taisyklėmis, procedūromis ir formomis:

lt_LTLietuvių kalba