praleisti navigaciją

Paskutinį kartą keista: gegužės 24, 2022

Įvairovės, lygybės ir įtraukties pareiškimas

Provo miesto mokyklų apygardoje vertiname visų darbuotojų, mokinių, tėvų, šeimų ir bendruomenės, kuriai tarnaujame, įvairovę, lygybę ir įtrauktį. Provo miesto mokyklų rajono gyventojų įvairovė yra stiprybė. Šiomis prielaidomis grindžiamas sąmoningas visiems palankios edukacinės ir socialinės patirties kūrimas:

  • Esame tvirtai įsitikinę, kad visi mokiniai gali mokytis. Provo miesto mokyklų rajono mokinių, darbuotojų, mokytojų, administracijos ir tėvų (globėjų) bendruomenės kolektyvinė atsakomybė yra palaikyti mokymuisi palankią ir abipusę pagarbą skatinančią aplinką.
  • Mūsų įsipareigojimas siekti įvairovės, lygybės ir įtraukties reiškia, kad mes siekiame kurti ir puoselėti aplinką, kurioje visi žmonės gali klestėti, nepriklausomai nuo rasės, lyties, šeiminės padėties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, politinių įsitikinimų, fizinės ar psichinės negalios, etninės kilmės, socialinio ir ekonominio lygio, amžiaus ar religijos.
  • Kviečiame visus bendruomenės narius bendradarbiauti ir dirbti komandoje, prisidėti idėjomis, požiūriais ir patirtimi, kad būtų sukurta bendros atsakomybės ir lyderystės bendruomenė.
  • Mūsų į bendruomenę orientuotas požiūris apima teisingą išteklių, tokių kaip finansavimas, programos, politika, iniciatyvos ir parama, paskirstymą. Šie teisingai paskirstyti ištekliai turėtų atitikti mokinių ir šeimų poreikius ir padėti užtikrinti, kad visi mokiniai turėtų galimybę gauti aukštos kokybės išsilavinimą ir dalyvauti popamokinėje veikloje.

Provo miesto mokyklų rajonas siekia būti paramos, saugumo ir supratimo vieta. Kolektyviai ruošdami mokinius prisidėti prie mūsų įvairialypės bendruomenės, stengiamės puoselėti kultūrą, kurioje kiekvienas mūsų pastatuose jaučiasi saugus, vertinamas ir savas.

(Patvirtinta - 2022 m. balandžio mėn.)

lt_LTLietuvių kalba