praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: gruodžio 1, 2023

Politika 7070 P1 Žiniasklaidos prieiga mokiniams

Komunikacijos biuras

Provo miesto mokyklų apygardos komunikacijos tarnyba yra atsakinga už viso apygardos rajono visuomenės informavimo programą ir jai tiesiogiai vadovauja, kaip įgaliota ir nurodyta kuratoriaus. Tačiau pripažįstant, kad laiku skleisti informaciją yra sudėtinga, prireikus konkrečios pareigos bus priskirtos tiems asmenims, kurie yra geriausiai pasirengę jas atlikti. Bendradarbiavimo su žiniasklaidos atstovais tikimasi iš visų darbuotojų.

Procedūros

Direktorius yra konkrečios mokyklos atstovas ryšiams su žiniasklaida. Visus su konkrečia mokykla susijusius žiniasklaidos paklausimus rajono ryšių tarnybai koordinuoja atitinkamas mokyklos direktorius. Ir atvirkščiai, tikimasi, kad direktorius prašymus dėl žiniasklaidos atstovų informavimo koordinuos per rajono komunikacijos biurą.

Direktoriai turėtų būti tinkamai pasirengę aptarti savo mokyklos politiką ir programas, kai jų bus paprašyta tai padaryti. Tačiau iš direktorių nesitikima, kad jie spręstų klausimus, susijusius su apygardos biuro administravimu. Jei tokie klausimai užduodami interviu metu, direktorius turėtų nedvejodamas nusiųsti žurnalistą atgal į apygardos komunikacijos biurą, kad jis būtų nukreiptas toliau.

Žurnalistų prašymai

Kai žiniasklaidos atstovas dėl nepriklausomo, su mokykla susijusio reportažo, kurį rengia žurnalistas, paprašo įeiti į mokyklą, jis pirmiausia kreipiasi į rajono komunikacijos tarnybą, o ši apie tai praneša direktoriui. Rajono komunikacijos tarnyba, bendradarbiaudama su žiniasklaidos atstovu ir direktoriumi, bandys sudaryti visiems suinteresuotiems asmenims priimtiną apsilankymo mokykloje ir interviu tvarkaraštį.

Jei direktorius negavo išankstinio pranešimo iš rajono komunikacijos tarnybos, kad su juo susisieks žurnalistas, jis turėtų nedelsdamas perduoti užklausą rajono komunikacijos tarnybai. Svarbu prisiminti, kad mokyklų rajonas yra viešoji institucija, todėl mokyklų vadovų pareigos yra bendradarbiauti su tais, kurie nori žinoti, kas vyksta mokyklose. Mokyklos atstovo reakcija žurnalistui yra tokia pat svarbi istorijos rezultatui, kaip ir naujienų reportažui surinkta medžiaga.

Dirbant su žiniasklaida bus laikomasi trijų gairių:

  1. Visi lankytojai, įskaitant žiniasklaidos atstovus, privalo užsiregistruoti registratūroje. Tai būtina siekiant užtikrinti mokinių saugumą. Kai bet kuris žiniasklaidos atstovas užsiregistruoja, jį arba ją, Page 2 7210 P1 Žiniasklaidos atstovų prieiga prie mokinių, visą laiką mokyklos teritorijoje lydės direktorius arba rajono komunikacijos ir viešųjų ryšių koordinatorius.
  2. Spauda turi teisę prašyti leisti apsilankyti mūsų mokyklose, tačiau yra tam tikrų apribojimų. Jie neturi teisės nutraukti pamokų, o nė vienas darbuotojas, mokinys ar tėvas neprivalo kalbėtis su žiniasklaida. Tačiau žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei nereikia leidimo būti ant viešųjų šaligatvių prie mokyklų.
  3. Žiniasklaida gali fotografuoti moksleivius bendrai ir (arba) be leidimų, jei moksleiviai nėra identifikuojami ar išskiriami. 
  4. Jei žiniasklaidos atstovas nori kalbėtis su mokiniu per kamerą, prieš interviu turi būti užpildytas ir mokinio tėvų ar globėjų pasirašytas leidimas žiniasklaidai. 
  5. Žiniasklaidos atstovų užklausas apie konkrečius mokinius, įskaitant užklausas apie su policija susijusius reikalus ar veiklą, kuri vyko ne mokyklos teritorijoje ir ne įprastą mokyklos dieną, reikėtų perduoti rajono komunikacijos tarnybai.

Patvirtino Švietimo taryba

2014 m. sausio 14 d.

Politika ir procedūra

Politika 7070 Žiniasklaidos prieiga mokiniams

7070 P2 Žiniasklaida - Visuomenės informavimo gairės

lt_LTLietuvių kalba