praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: gruodžio 1, 2023

Politika 7110 Piliečių patariamieji komitetai ir darbo grupės

Provo miesto mokyklų apygardos Švietimo taryba ir apygardos kuratorius gali kartu nuspręsti organizuoti ir paskirti piliečių patariamuosius komitetus ar darbo grupes, kad jos tirtų ir teiktų rekomendacijas su apygarda ir bendruomene susijusiais klausimais. Prireikus tokios grupės rinks informaciją ir užmegs ryšius su bendruomene dėl konkrečių klausimų, kuriuos nustato taryba ir kuratorius. Komitetas (-ai) nagrinės rajono, švietimo ir (arba) kitas temas, apie kurias valdyba ir kuratorius nori gauti platesnį požiūrį. Prieš pirmąjį posėdį arba per pirmąjį posėdį komitetui bus pateiktos gairės, apibrėžiančios jo bendrą užduotį (-is) ir įgaliojimus, įskaitant pareigų aprašymą ir ataskaitų teikimo gaires. Įgaliojime taip pat bus nurodyta komiteto veiklos trukmė.

Komitetas (-ai) taip pat gaus informaciją apie būdą (-us), kuriuo (-iais) jo (jų) išvados ir (arba) rekomendacijos bus pateiktos mokyklos tarybai ir kuratoriui.

Valdybos vadovaujami piliečių patariamieji komitetai ir darbo grupės skiriasi nuo valdybos ar kitų administratorių sudarytų komitetų, skirtų padėti vadovauti rajono veiklai:

  1. Valdybos kuratoriaus vadovaujamo piliečių patariamojo komiteto ir (arba) darbo grupės pavyzdys yra Patariamasis komitetas dėl patalpų.
  2. Superintendento ar kitų administratorių sudaryto komiteto, kurio tikslas - padėti vadovauti rajono veiklai, pavyzdys yra Matematikos komitetas.

Valdyba paveda kuratoriui parengti procedūras ir (arba) gaires, reglamentuojančias valdybos ir kuratoriaus vadovaujamų komitetų ir darbo grupių sudarymą.

Patvirtino Švietimo taryba

2015 m. sausio 13 d.

Procedūra

Politika 7110 P1 Piliečių patariamieji komitetai ir darbo grupės

lt_LTLietuvių kalba