praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: sausio 5, 2024

Politika Nr. 4125 Įrašymas į rajono mokymo programas su ribota mokinių prieiga

Provo miesto mokyklų apygardoje siūlomos įvairios specialios mokymo programos, kuriomis mokiniai gali naudotis ribotai. Tai reiškia, kad mokiniai turi atitikti reikalavimus arba būti nustatyti, kad galėtų dalyvauti šiose programose, kurios nėra prieinamos visiems rajono mokiniams. Šios programos yra įprastinio K-12 mokymosi pratęsimas ir apima tokias programas, kaip pagreitinto mokymosi paslaugos (anksčiau vadintos gabiųjų ir talentingųjų programomis), dvigubos kalbos įsisavinimas, visos dienos darželis, "Saulėtekio" ikimokyklinis ugdymas, specialusis ugdymas, 1 antraštinė dalis ir ESL, Nepriklausoma alternatyvioji vidurinė mokykla ir e. mokykla.

Siekiant užtikrinti veiksmingą mokinių aptarnavimą, efektyvų šių mokymo galimybių valdymą ir paremti rajono mokymo tikslus bei uždavinius, buvo nustatytos konkrečios programos gairės, skirtos valdyti ir reguliuoti mokinių priėmimą į kiekvieną iš jų. Ribota leidžiamoji dvigubo priėmimo į šias programas tvarka aprašyta šios politikos procedūrose.

Jokia šios politikos ar susijusios procedūros nuostata nedraudžia mokykloms tvarkyti klasių skaičiaus pagal klasių lygius/kursus ir dalykų kursus pagal įprastus priėmimo/registracijos procesus, įskaitant kursų, skyrių ir klasių lygių klasių skaičiaus ribojimą, kad jis atitiktų bendrus personalo asignavimus.

Valdyba paveda kuratoriui parengti procedūras, kurios palengvintų mokinių priėmimo į rajono mokymo programas su ribota mokinių prieiga reguliavimą.

Teisinės nuorodos

Jutos administracinė taisyklė R277-707-1.(2); (3Bs)

Pagreitintos programos

Taisyklė R277-488-1; 4

Dviejų kalbų įsisavinimo taisyklė

Taisyklė R277-489-2.A; 3.(3), (6)

Visos dienos darželis

Jutos kodeksas 53F-2-507

 Patobulinta vaikų darželio ir ankstyvosios intervencijos programa

Patvirtino Švietimo taryba

2014 m. sausio 14 d.

Peržiūrėta: 2015 m. balandžio 17 d.; 2017 m. kovo 14 d.

Procedūros

4125 P1 Dalyvavimas rajono mokymo programose, į kurias mokiniai gali patekti ribotai

4125 P2 Dalyvavimas rajono mokymo programose, į kurias mokiniai gali patekti ribotai: Pradinių mokyklų mokinių, besimokančių dviem kalbomis, priėmimas ir mokinių atranka į mokyklines rajono programas

4125 P3 Įrašymas į rajono stovyklą Big Springs su ribota mokinių prieiga: Pradinės mokyklos stovykla Big Springs Mokinių registracija ir atranka į rajono lauko ugdymo programą

lt_LTLietuvių kalba