praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: sausio 5, 2024

Politika Nr. 4090 Dronų ir bepiločių orlaivių sistemų (UAS) naudojimas

Provo miesto mokyklų apygardos švietimo taryba nustatė, kad mokinių, darbuotojų ir lankytojų saugumas yra vienas svarbiausių apygardos prioritetų. Kartais, siekiant išlaikyti ir kontroliuoti aukštą visų asmenų saugumo lygį visame rajone, taip pat ir mokymo įstaigose, reikia reglamentuoti technologijomis pagrįstas (ir kitas) naujoves.

Kuratoriui pavedama parengti procedūras, susijusias su dabartiniu ir būsimu dronų ir bepiločių orlaivių naudojimu.

Siekdama užtikrinti mokinių, darbuotojų ir turto saugumą, Provo miesto mokyklų apygardos švietimo taryba įgaliojo mokyklos ir apygardos administraciją užtikrinti, kad tik apygardos komunikacijos skyrius turėtų ir valdytų droną apygardos vardu pagal visas galiojančias valstijos ir federalines (FAA) taisykles ir reikalavimus.

Be to, bet kuri išorinė organizacija ar bendruomenės narys, norintis naudoti droną ar bepilotę orlaivio sistemą (UAS) rajono nuosavybėje rajono remiamais tikslais, privalo laikytis politikos 4090 P2 skyriuje išdėstytų gairių ir visų taikomų valstijos ir federalinių (FAA) taisyklių bei reikalavimų.

Provo miesto mokyklų rajono vidurinės mokyklos yra Jutos vidurinių mokyklų veiklos asociacijos (UHSAA) narės. UHSAA uždraudė naudoti dronus ir (arba) bepiločius orlaivius visuose sporto renginiuose. Todėl Provo miesto mokyklų rajonas laikosi šio UHSAA nustatyto standarto ir draudžia tokį naudojimą visuose sporto renginiuose ir veikloje.

Išskyrus pirmiau nurodytas gaires, mokiniams, darbuotojams ir mokiniams neleidžiama atsinešti dronų ir (arba) bepiločių orlaivių į mokyklą arba bet kuriuo metu naudoti dronus mokyklos teritorijoje.

Patvirtino Švietimo taryba

2019 m. vasario 12 d.

Procedūros ir forma

4090 P1 Dronų naudojimas

4090 P2 Dronų naudojimas

4090 F1 Dronų naudojimas

lt_LTLietuvių kalba