praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: rugsėjo 26, 2023

Politika Nr. 2150 Mokiniai, kuriems gresia nesėkmės mokykloje rizika

Provo miesto mokyklų apygardos Švietimo taryba pripažįsta, kad yra daug priežasčių, dėl kurių mokiniai gali patirti riziką, ir daugeliui jų gali prireikti specialių intervencinių priemonių ir programų, padedančių mokiniams sušvelninti ar įveikti nesėkmes mokykloje. Veiksniai, kurie lemia mokinių nesėkmes mokykloje, yra šie, bet jais neapsiriboja:

 1. Nusikalstamų veikų vengimo problemos
 2. Studentai su negalia
 3. Ribotas anglų kalbos mokėjimas
 4. Trūksta kreditų, kad būtų galima baigti studijas
 5. Žymiai žemiau klasės lygio pagal akademinius lūkesčius
 6. Psichikos sveikatos arba priklausomybės problemos
 7. Didelis mobilumo rodiklis
 8. Mažumų kultūra arba rasė ir (arba) etniškumas
 9. Šeimos skurdo aplinka
 10. Delinkventinis arba trikdantis elgesys
 11. Keli saugios mokyklos pažeidimai
 12. Namų paramos mokymosi sėkmei trūkumas
 13. Traumos ir įtempti gyvenimo įvykiai

Valdyba paveda kuratoriui užtikrinti, kad būtų įdiegta politika ir procedūros, skirtos nustatytiems veiksniams, galintiems lemti mokinių nesėkmingo mokymosi riziką, šalinti.

Teisinės nuorodos ir santrauka

Jutos taisyklė R277-708

Rizikos grupės mokinių tobulinimas

Patvirtino Švietimo taryba

2018 m. lapkričio 13 d.

lt_LTLietuvių kalba