praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: sausio 5, 2024

Politika Nr. 4029 Gyvūnai kaip mokymo programos dalis

Provo miesto mokyklų apygardos Švietimo taryba yra įsipareigojusi visiems mokiniams užtikrinti aukštos kokybės ugdymo programą saugioje ir sveikoje aplinkoje. Bendradarbiaujant su valstybine rizikos valdymo agentūra, pateiktos gairės, kuriomis siekiama užtikrinti saugią aplinką mokiniams, darbuotojams, tėvams ir lankytojams.

Švietimo programa

Be išankstinio pastato direktoriaus leidimo į mokyklą negalima atsinešti jokio gyvūno. Pastato direktorius gali leisti naudoti gyvūnus, įskaitant klasės augintinius, konkretiems mokymo programos tikslams pasiekti, jei tai nekelia pavojaus mokinių sveikatai ir saugumui, o asmuo, prašantis atsivesti gyvūną į mokyklą, yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi su šia politika susijusios tvarkos. Direktorius gali nustatyti papildomus reikalavimus, kad būtų apsaugota mokinių sveikata ir gerovė. Visi naminiai gyvūnai, patenkantys į mokyklos pastatą, turi turėti naujausią vakciną nuo pasiutligės.

Studentų sveikata

Mokinių sveikata ir gerovė yra svarbiausias rajono prioritetas. Gyvūnai gali sukelti alergines reakcijas arba kitaip pakenkti mokinių sveikatai. Į mokyklą, klasę, kabinetą ar bendrojo naudojimo patalpas negalima atsinešti ar laikyti gyvūnų, kurie gali neigiamai paveikti mokinių, kuriems tenka naudotis tomis patalpomis, sveikatą. Gyvūnai, sukeliantys alerginę reakciją arba kenkiantys mokinių sveikatai, nedelsiant pašalinami iš mokyklos, kad nė vieno mokinio sveikata nenukentėtų ir kiekvienas mokinys galėtų naudotis visomis turimomis mokymosi galimybėmis. Valdyba paveda kuratoriui parengti šios politikos įgyvendinimo tvarką. Ši politika netaikoma sertifikuotų tarnybinių gyvūnų naudojimui neįgaliesiems padėti.

Patvirtino Švietimo taryba

2014 m. rugsėjo 9 d.

Procedūra

4029 P1 Gyvūnai kaip mokymo programos dalis

lt_LTLietuvių kalba