praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: rugsėjo 26, 2023

Politika Nr. 1515 Valdybos ir kuratoriaus santykiai

Sėkmingam mokyklų darbui reikia glaudžių ir veiksmingų valdybos ir kuratoriaus darbo santykių. Šie santykiai turi būti grindžiami pasitikėjimu, geranoriškumu ir atvirumu. Kaip teisiškai paskirtas valdymo organas, valdyba išlaiko galutinę valdžią rajone. Valdyba įgyvendina įstatymuose aiškiai nustatytus ir numanomus įgaliojimus. Kuratorius yra profesionalus valdybos patarėjas, kuriam valdyba perduoda vykdomąją atsakomybę, įskaitant įgaliojimus, reikalingus valdyti rajoną pagal valdybos politiką ir valstijos bei federalinius įstatymus. Pavyzdžiui, atsakomybė už įdarbinimą visame rajone deleguojama superintendentui, nes jis vadovauja rajono veiklai ir personalui, išskyrus jo paties ir verslo administratoriaus įdarbinimą.

Kuratorius, kaip vykdomasis valdybos pareigūnas, yra atsakingas už mokyklų administravimą pagal galiojančius įstatymus ir rajono politiką. Valdyba apibrėžia kuratoriaus pareigas ir jomis remiasi vertindama kuratoriaus veiklą. Jei nėra konkrečių apribojimų, kuratorius gali perduoti kitiems darbuotojams naudotis bet kokiais įgaliojimais ir vykdyti bet kokias pareigas, nustatytas rajono politikoje arba valdybos balsavimu. Įgaliojimų ar pareigų perdavimas neatleidžia superintendento nuo atsakomybės už veiksmus, kurių jis imasi pagal tokį įgaliojimą.

Kad valdybos nariai galėtų veiksmingai atlikti savo pareigas, jie turi būti susipažinę su mokyklų ir rajono administracijos veikla. Kuratorius kartu su valdyba nustatys bendravimo tvarką, kad valdybos nariai geriau suprastų mokinių programas ir mokyklų veiklą.

Patvirtino Švietimo taryba:

2013 m. rugpjūčio 13 d.

lt_LTLietuvių kalba