praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: rugsėjo 26, 2023

Politika Nr. 1315 Išmokos ir mokymai, susiję su patvirtinta politika ir procedūromis

Atsakomybė už tikslių Provo miesto mokyklų rajono politikos ir procedūrų įrašų saugojimą tenka kuratoriui, kaip Švietimo tarybos sekretoriui.

Kuratorius arba jo paskirtas asmuo tvarkys internetinį šaltinį, kuriame bus skelbiama naujausia valdybos patvirtinta politika ir visos taikomos administracinės tarybos patvirtintos ir kuratoriaus patvirtintos procedūros. Internetinis šaltinis bus saugomas byloje, prie kurios galės prisijungti visi rajono darbuotojai, tėvai ir bendruomenės nariai.

Pakeitus, papildžius, panaikinus ar naujai priėmus politiką ar procedūrą, kuratorius apie tai laiku praneša atitinkamiems administratoriams ir kitiems rajono darbuotojams. Superintendento nuožiūra ir nurodymu taip pat rengiami mokymai administratoriams ir kitiems darbuotojams.

Patvirtino Švietimo taryba:

2013 m. rugpjūčio 13 d.

lt_LTLietuvių kalba