praleisti navigaciją

Paskutinį kartą keista: spalio 25, 2019

Programos įsipareigojimas ir vertinimas

Naujoviško mokymosi iniciatyva "Provo Way

teacher with student on ChromebookKiekvienas dalyvaujantis mokytojas turi suvokti, kad ši iniciatyva nėra susijusi su paprastu prietaisų įsigijimu. Ši iniciatyva grindžiama geriausiais ir aktualiausiais moksliniais tyrimais, susijusiais su mokymu, mokymusi, mokymo programomis ir vertinimu, kuriuose technologijos naudojamos kaip pagalbinė priemonė. Kad būtų aišku, ši iniciatyva labiau susijusi su geresniu mokymu per naują ir tikslingą profesinį tobulėjimą, susijusį su geriausia mokytojų praktika, o ne su prietaisais. Mokytojai, sutinkantys dalyvauti šioje iniciatyvoje, turi pasirašyti įsipareigojimo pareiškimą, kuriuo užtikrinamas jų asmeninis ketinimas įgyvendinti naujas mokymo metodikas, dalyvauti šiame papildomame PLC, surinkti reikiamus duomenis pažangai ir poveikiui įvertinti ir įgyvendinti internetinį mokymo programos šaltinį, kaip nurodyta.

Kadangi šiai iniciatyvai bus skiriama laiko ir lėšų, bus renkami duomenys, kad būtų galima nustatyti, kokiu mastu pasiekėme užsibrėžtą tikslą. Mokytojai ir mokiniai bus kviečiami rinkti ne tik kiekybinius duomenis, t. y. testus, užduotis, pažymius ir t. t., bet ir kokybines priemones, pavyzdžiui, apklausas ir pageidavimų aprašus.

lt_LTLietuvių kalba