praleisti navigaciją

Šiandien gubernatorius Herbertas paragino ateinančias dvi savaites uždaryti visas valstijos mokyklas. Mokiniai ir toliau mokysis ir kursus atliks naudodamiesi internetine platforma. Papildomos rekomendacijos, kaip susisiekti su mokinio / mokinių mokytojais, bus pateiktos tėvams ir mokiniams iki trečiadienio, kovo 18 d. Tuo metu bus pateiktos išsamesnės instrukcijos, kaip atlikti kursinius darbus internetu.

Be to, rengiami planai aprūpinti mokinius maistu ir skaitmeniniais įrenginiais (Chromebook). Daugiau informacijos apie tai, kaip naudotis šiomis paslaugomis, bus pateikta kuo greičiau www.provo.edu/coronavirus-disease-2019 ir elektroniniu paštu tėvams.

Šis uždarymas turi įtakos visoms popamokinėms programoms, mokyklos veikloms ir atletikai, įskaitant treniruotes, ekskursijas ir bet kokias mokinių keliones. Į mokyklos pastatus ir patalpas bus galima patekti tik su prietaisais ir pasiimti maistą.

Hoy, el gobernador Herbert ha pedido la suspensión de todas las escuelas del estado durante las próximas dos semanas. Los estudiantes continuarán sus tareas escolares a través de una

plataforma en línea. Se proporcionará más orientación sobre cómo conectarse con los maestros de su alumno para el miércoles 18 de marzo. Se proporcionarán instrucciones más detailladas para completar los cursos en línea en ese momento.

Be to, ruošiami planai, kaip užtikrinti mokyklines vaišes ir skaitmeninius įrenginius ("Chromebook"). Se proporcionará más información sobre cómo acceder a estos servicios lo antes posible en www.provo.edu/coronavirus-disease-2019 y por correo electrónico a los padres. Este cierre afecta todos los programmes después de la escuela, actividades escolares y atletismo, incluyendo prácticas, viajes de estudio y cualquier viaje de los estudiantes. El acceso general a los edificios e instalations escolares se limitará a la recolección de dispositivos y comidas. 

Caleb Price
  • Komunikacijos direktorius
  • Calebas Price'as
lt_LTLietuvių kalba