praleisti navigaciją

Provo miesto mokyklų apygarda neseniai parengė populiariąją metinę finansinę ataskaitą (PAFR) už 2016 m. birželio 30 d. pasibaigusius finansinius metus.

Pateiktame PAFR pateikiama Apygardos bendrosios veiklos fondo pajamų ir išlaidų santrauka ir paaiškinimas, taip pat kita svarbi finansinė informacija, kuri turės įtakos Apygardai.

Ši ataskaita parengta taip, kad būtų lengvai suprantama visuomenei. Ji taip pat padės mūsų bendruomenės nariams pamatyti, kaip jų mokesčiai naudojami mokinių ugdymui rajone.

Tikimės, kad pateikta medžiaga padės suprasti ir sustiprinti bendruomenės pasitikėjimą finansinėmis apygardos operacijomis.

2016 m. populiarioji metinė finansinė ataskaita (PAFR)

Shauna Sprunger
  • Komunikacijos koordinatorius
  • Shauna Sprunger

Be Juodosios istorijos mėnesio, vasario mėnesį mūsų rajone švenčiame karjeros ir technikos...

lt_LTLietuvių kalba