praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: rugsėjo 26, 2023

Politika Nr. 1107 Valdybos vidaus operacijos: Valdybos vadovybė

Valdybos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimai

Švietimo taryba renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją, kurių kadencija trunka dvejus (2) metus, kol bus išrinkti jų įpėdiniai. Rinkimai rengiami per pirmąjį sausio mėnesio tarybos posėdį po apygardoje įvykusių eilinių tarybos rinkimų.

Pašalinimas iš pareigų

Valdybos paskirtas ar išrinktas pareigūnas gali būti atšauktas iš pareigų dėl priežasties dviejų trečdalių Valdybos narių balsų dauguma.

Patvirtino Švietimo taryba:

2013 m. rugpjūčio 13 d.

lt_LTLietuvių kalba