praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: gruodžio 1, 2023

Taisyklės Nr. 7315 Skundai dėl personalo ar programų

Bendruomenės nariai, turintys nusiskundimų dėl personalo ar programų, turėtų stengtis juos išspręsti neformaliai diskutuodami su asmeniu (-imis), tiesiogiai susijusiu (-iais) su šiuo klausimu. Jei skundas susijęs su asmeniu, atsakingu už šį klausimą, darbuotojų skundai gali būti perduodami žmogiškųjų išteklių vykdomajam direktoriui, o programų klausimai - mokinių aptarnavimo vykdomajam direktoriui.

Jei skundas lieka neišspręstas, bendruomenės narys gali imtis tolesnių veiksmų, atitinkančių rajono procedūras, kad problema būtų išspręsta.

Valdyba paveda kuratoriui parengti šios politikos įgyvendinimo procedūras.

Patvirtino Švietimo taryba

2014 m. birželio 10 d.

Procedūra

7315 P1 Skundai dėl personalo ar programų

lt_LTLietuvių kalba