praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: gruodžio 1, 2023

Taisyklės Nr. 7129 Tėvų dalyvavimas ir bendravimas namuose ir mokykloje

Provo miesto mokyklų apygardos švietimo taryba pripažįsta, kad tėvų dalyvavimas vaikų ugdyme turi tiesioginės įtakos jų vaikų ugdymo sėkmei. Todėl taryba ir rajonas yra įsipareigoję sudaryti sąlygas tėvams ir globėjams aktyviai dalyvauti savo vaikų ugdyme.

Valdyba pripažįsta, kad mokinių mokymo laikas turi būti apsaugotas nuo pertraukų. Mokytojai, administratoriai ir rajono darbuotojai taip pat yra įsipareigoję laiku bendrauti su tėvais ir (arba) globėjais drausmės, akademinių ir socialinių sunkumų bei mokinių sėkmės atvejais. Darbuotojai stengsis nustatyti abipusiai sutartą susitikimų laiką, kai nebus pažeistas mokymo laikas. Toliau nurodomos kai kurios bendravimo priemonės:

  1. Būti pasirengusiam atsakyti į telefono skambučius ir (arba) atsiliepti į juos bei priimti tėvų vizitus mokyklos dienos metu tėvų ir mokyklos darbuotojų abipusiu susitarimu nustatytu laiku.
  2. Visus metus reguliariai rengti tėvų, mokinių ir mokytojų konferencijas.
  3. Jei prašoma, rengti papildomas konferencijas ir susitikimus, kiek tai leidžia mokykloje esantis laikas ir visos papildomos pareigos.
  4. informuoti tėvus ir (arba) globėjus apie bendruomenės išteklius, padedančius pagerinti jų vaikų akademinę ir (arba) socialinę sėkmę.
  5. Skatinti tėvus dalyvauti mokyklos renginiuose, kuriuose tėvai gali dalyvauti.

Teisinės nuorodos

Jutos kodeksas 53E-2-303

Tėvų dalyvavimas ugdymo procese - darbdavio parama

Patvirtino Švietimo taryba

2015 m. sausio 13 d.

Peržiūrėta: 2015 m. gruodžio 8 d.

lt_LTLietuvių kalba