praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: gruodžio 5, 2023

Politika Nr. 4023: Sveikatos ugdymo programa: Žmogaus lytiškumas

Švietimo taryba paskiria rajono Žmogaus lytiškumo mokymo programos medžiagos peržiūros komitetą (Provo vadinamas Sveikatos ugdymo programos peržiūros komitetu). Šį komitetą sudaro valdybos narys, tėvai, sveikatos specialistai, mokyklų sveikatos mokytojai ir administratoriai. Valdyba siekia, kad komisijoje būtų bent tiek pat tėvų narių, kiek ir mokyklos darbuotojų. Iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. valdyba peržiūri komiteto sudėtį ir, jei reikia arba tikslinga, paskiria naujus narius.

Apskrities sveikatos ugdymo mokymo programų peržiūros komitetas renkasi pagal poreikį arba komiteto narių sprendimu, bet ne rečiau kaip kartą per metus. Komitetas nustato darbo tvarką ir paskiria pirmininką. Apskrities sveikatos ugdymo programos peržiūros komitetas peržiūri pagalbinę medžiagą, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, kviestinius lektorius ar svečių pranešimus, ar jie atitinka Jutos valstijos švietimo tarybos Žmogaus lytiškumo pagrindų programą, ir turi teisę atstovauti tarybai tvirtinant arba atmetant pagalbinę medžiagą.

Studentai

Mokiniai negali dalyvauti jokiame žmogaus lytiškumo mokyme ar mokymo programoje, nebent prieš mokiniui dalyvaujant mokykloje yra mokinio užpildyta tėvų pranešimo forma, susijusi su konkrečiu mokymu ar programa, kurioje nurodyta, kad mokinio tėvai ar globėjai leidžia mokiniui dalyvauti. Užpildytų leidimo formų kasmet prašo ir mokinio ugdymo dokumentuose saugo prašymą pateikęs mokytojas. Tėvams paprašius, jiems turi būti suteikta galimybė gauti kopiją ir (arba) susipažinti su bet kokia medžiaga, kuri naudojama mokant mokinį žmogaus lytiškumo turinio.

Mokytojai

Pirmaisiais darbo ar paskyrimo metais visi naujai įdarbinti ar naujai paskirti rajono darbuotojai, atsakingi už bet kokį žmogaus lytiškumo mokymo aspektą rajone, dalyvaus valstybės finansuojamoje kvalifikacijos kėlimo programoje, kurioje bus aprašyta žmogaus lytiškumo mokymo programa ir žmogaus lytiškumo mokymo kriterijai visuose valstybinėje švietimo sistemoje siūlomuose kursuose. Visi rajono darbuotojai, atsakingi už bet kokį žmogaus lytiškumo mokymo aspektą rajone, bent kartą per trejus (3) metus dalyvaus rajono mokymuose, kuriuose bus išdėstytos žmogaus lytiškumo mokymo programos ir kriterijai, taikomi žmogaus lytiškumo mokymui visuose valstybinėje švietimo sistemoje siūlomuose kursuose.

Mokyklos taryba

Prieš bet kuriam kviestiniam pranešėjui ar lektoriui pateikiant bet kokią informaciją, susijusią su žmogaus lytiškumo ugdymu, Sveikatos ugdymo programos peržiūros komitetas turi patvirtinti lektorių ir (arba) pranešėją bei pateikiamą medžiagą.

Valdyba prašo, kad jai atstovautų rajono Sveikatos ugdymo programų peržiūros komitetas, kuris nustato, kokią žmogaus lytiškumo mokymo medžiagą galima naudoti rajone. Tokia patvirtinta medžiaga turi būti mediciniškai tiksli ir atitikti pirmiau išdėstytas Sveikatos ir žmogaus lytiškumo gaires. Siūlomą medžiagą rajono gyventojai galės peržiūrėti likus pakankamai laiko iki peržiūros komiteto posėdžio. Jei dauguma dalyvaujančių komiteto narių balsuoja už rekomenduojamos medžiagos patvirtinimą, medžiaga gali būti naudojama rajone.

Komitetas kasmet peržiūri sprendimą patvirtinti apygardoje naudojamą žmogaus lytiškumo mokymo medžiagą ir svarsto, ar toliau naudoti šią medžiagą.

Teisinės nuorodos

 • Jutos administracija. Taisyklės R277-474
  • Mokymas mokykloje ir žmogaus lytiškumas 
 • Jutos administracija. Taisyklės R277-474-1-2b
  • Įgaliojimai ir tikslas; pranešimas tėvams
 • Jutos administracija. Taisyklės R277-474-5
  • LEA pareigos
 • Jutos administracija. Taisyklės R277-474-5-4
  • Mokymo programos medžiagos peržiūros komitetas
 • Jutos administracija. Taisyklės R277-474-6
  • Mokymo medžiagos priėmimas vietos lygmeniu

Patvirtino Švietimo taryba

 • 2015 m. birželio 9 d.
lt_LTLietuvių kalba