praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: rugsėjo 27, 2023

Taisyklės Nr. 3205 Teisė į tinkamą procesą (mokiniai)

Iškilus mokinio drausminiam klausimui, Provo miesto mokyklos rajonas siekia išspręsti visus su tuo susijusius nesutarimus ir užtikrinti, kad būtų apsaugota mokinio teisė į tinkamą procesą. Siekiant šio tikslo, parengtos procedūros, kuriose nurodoma, kokius pranešimus reikia pateikti po incidento ir prieš posėdį, kokia tvarka ir per kiek laiko turi būti apskųstas sprendimas ir kokie tikslūs veiksmai turi būti atliekami kiekviename apskundimo proceso etape.

Valdyba paveda kuratoriui parengti procedūras, kurios geriausiai padėtų mokiniams, tėvams (-ams) ir (arba) globėjams (-ams), mokyklos personalui ar bet kuriems kitiems su incidentu susijusiems asmenims susitarti apeliacinio proceso metu.

Patvirtino Švietimo taryba

1992 m. liepos 14 d., 2009 m. 

Peržiūrėta: 2013 m. kovo 12 d.

Procedūra ir formos

lt_LTLietuvių kalba