praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: gruodžio 1, 2023

Taisyklės Nr. 3160 Studentai, negyvenantys Jutoje

Provo miesto mokyklų apygarda reikalauja, kad mokiniai nerezidentai, norintys mokytis apygardoje, atitiktų tam tikrus reikalavimus pagal Jutos valstijos įstatymus. Mokiniai, kurių tėvai ir (arba) globėjai gyvena už Jutos valstijos ribų, gali būti laikomi rezidentais, jei atitinka tam tikras aplinkybes. Mokiniai nerezidentai privalo mokėti mokestį už mokslą, kuris turi būti ne mažesnis nei vienam gyventojui tenkanti mokyklos programos kaina.

Valdyba paveda kuratoriui arba jo įgaliotam asmeniui parengti procedūras, reikalingas nustatyti, kiek mokinių, negyvenančių rajone, yra priimama į rajoną.

Teisinės nuorodos ir santrauka

Jutos kodeksas 53G-6-306

Leidimas lankyti mokyklą ne valstijos gyventojams - Mokestis už mokslą

Patvirtino Švietimo taryba

2013 m. spalio 8 d.

Procedūros ir formos

lt_LTLietuvių kalba