praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: rugsėjo 26, 2023

Politika Nr. 1008 Valdybos narių tinkamumas ir kvalifikacija

Bendrosios kvalifikacijos

Kiekvienas valdybos narys turi...

  1. Būti ir būti registruotu rinkėju apygardoje;
  2. išlaikyti savo pagrindinę gyvenamąją vietą vietos mokyklų tarybos rajone, iš kurio narys yra išrinktas arba paskirtas; ir
  3. duokite konstitucinę priesaiką:
    • "Iškilmingai prisiekiu (arba patvirtinu), kad palaikysiu, laikysiuosi ir ginsiu Jungtinių Valstijų Konstituciją ir Jutos Konstituciją bei ištikimai vykdysiu savo pareigas."

Interesų konfliktas

Švietimo tarybos narys savo kadencijos metu negali būti ir tarybos darbuotojas.

Teisinės nuorodos ir santrauka 

Jutos Konstitucijos 3 str. IV skyriaus X skirsnis

Tarnybos priesaika

Jutos kodeksas Ann. 53G-4-201

Vietos švietimo tarybų narių atranka ir rinkimai

Jutos kodeksas Ann. 20A-14-202

Interesų konfliktas

Patvirtino Švietimo taryba   

2013 m. rugpjūčio 13 d.

lt_LTLietuvių kalba